Battlefield: Bad Company 1

Battlefield: Bad Company 1

Electronic Arts – Commercial –
ra khỏi 11 phiếu
4 Stars User Rating
Bad Company là trò chơi đầu tiên được xây dựng từ mặt đất lên cho thế hệ kế tiếp bàn giao tiếp bằng cách sử dụng con xúc XẮC của chảy máu cạnh. Sự tê cóng trò chơi động cơ cung cấp vô song đồ họa, hiệu ứng và game.

Tổng quan

Battlefield: Bad Company là một Commercial phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Electronic Arts.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Battlefield: Bad Company là 1, phát hành vào ngày 20/06/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/10/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 1, được sử dụng bởi 71 % trong tất cả các cài đặt.

Battlefield: Bad Company đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Battlefield: Bad Company đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Battlefield: Bad Company!

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có Battlefield: Bad Company cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản